Vriend worden van de uitkijktoren kan nu via Belverderelochem.nl

Op het plan om de Belvédère te restaureren en weer open te stellen voor het publiek, is enthousiast gereageerd door de Lochemse bevolking en het bedrijfsleven. De gemeente Lochem, de provincie Gelderland, het Historisch Genootschap Lochem, Laren en Barchem en het Geldersch Landschap en Kasteelen dragen het initiatief ook een warm hart toe. Met vereende krachten moet het mogelijk zijn de benodigde financiën bij elkaar te krijgen om dit mooie plan tot uitvoering te brengen.

De Stichting  Behoud Belvédère Lochemse Berg start een campagne om fondsen te werven. Het is belangrijk om aan te kunnen tonen dat veel mensen de renovatie en het opnieuw toegankelijk maken van de Belvédère steunen.

Deze website is daarom in eerste instantie bedoeld om Vrienden te werven en mensen te informeren over de restauratie. Als de financiering rond is en de Belvédère gerestaureerd, verandert het doel. De inhoud van de website zal hier op aangepast worden.

Neem eens een kijkje op belvederelochem.nl

Belvederelochem.nl, een voor pUbliek website
Belvederelochem.nl, een voor pUbliek website
Belvederelochem.nl, een voor pUbliek website