Campagne Groen Links

Groen Links wilde voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een ander campagnebeeld dan het beeld dat landelijk altijd gebruikt wordt. Hoe dit beeld eruit moest zien hadden zij zelf al bedacht. Aan mij de vraag of ik dit uit kon werken. Natuurlijk!

En ook het verkiezingsprogramma werd door mij opgefrist. Met veel foto’s zijn de thema’s uit het programma in beeld gebracht. Met een overzichtelijke opmaak is het een goed leesbaar document geworden.

Campagnebeeld Groen Links Lochem
Bilboard met affiche Groen Links Lochem
Verkiezingsprogramma Groen Links Lochem