Privacy Statement

Voor pUbliek vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor informatie of één van de gratis nieuwsbrieven zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je emailadres en naam om je nieuwsbrieven te sturen met gratis maar waardevolle informatie.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:

  1. online als je een van de websites behorende bij voor pUbliek bezoekt, zoals www.voorpubliek.nl; en
  2. offline als je informatie deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres geeft omdat je onze nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Op de websites worden de gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD

Op mijn websites verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

1. PERSOONSGEGEVENS DIE JE ACTIEF AAN MIJ VERSTREKT

Als je je aanmeldt om mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van mijn enquêtes of je aanmeldt voor een workshop, dan vraag ik je je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW nummer zodat we de BTW kunnen verleggen. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken te maken.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK

  • ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren en de factuur te sturen. Ik stuur je als je een product of dienst hebt gekocht daarna mijn nieuwsbrief
  • ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief 
  • ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je niet automatisch op mijn maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet
  • ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij de diensten en producten 
  • ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten
  • ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en die van onze samenwerkingspartners als ik denk dat je die echt interessant kunt vinden. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op mijn website plaats ik soms links naar externe websites van samenwerkingspartners als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Ik raad je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als je je hebt aangemeld op mijn websites voor mijn nieuwsbrieven, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat beloofd is. Ik gebruik hiervoor het mailprogramma Laposta en Mailchimp. Dat betekent dat deze mailprogramma’s jouw gegevens ook ontvangen. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen. De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar nieuws@voorpubliek.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrieven, zal ik je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren en ik kom graag na wat we beloven!

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar nieuws@voorpubliek.nl

Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP MIJN WEBSITES OF SOCIAL MEDIA

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen. Ik houd mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT

Heb je vragen over dit Privacy Statement? Stuur dan een email naar nieuws@voorpubliek.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

voor pUbliek
Zwiepseweg 118
7241 GZ Lochem