Remonstranten

Net als veel andere kerken heeft ook de Remonstrantste kerk Lochem-Zutphen te maken met een teruglopend aantal kerkgangers. Mij is gevraagd om de kerk zichtbaarder te maken zodat er meer gebruik gemaakt wordt van de kerk. Het is namelijk ook een heel geschikte locatie voor lezingen, concerten en andere activiteiten. Bovendien wil de kerk voor meer mensen een plek zijn voor bezinning, het stellen van levensvragen en een goed gesprek. 
Remonstranten Lochem-Zutphen
Advertentie Achterhoek Nieuws voor Remonstranten
Facebookbericht voor Remonstranten