Zen.nl

Voorafgaand aan een nieuwe serie introductielessen zen-meditatie wordt een aantal proeflessen gegeven. Mij werd gevraagd om een deel van de promotie te doen voor deze proeflessen. Voor de gedrukte media in Lochem en omstreken heb ik de advertenties en persberichten verzorgd. Een uitgebreide Facebookcampagne heeft geleid tot veel extra websitebezoekers én aanmeldingen voor de proeflessen.

Zen.nl Lochem